NGỰA THẦN NPK 12-6-4 (SIÊU RA RỄ HẠ PHÈN)

Model:
Thể tích thực: 1 lít
Danh mục:
Hotline 1 : 0818.234.689 Hotline 2 : 0988.885.089